Edhe sonte vazhdon gjendja e ajrit të jetë e rënd në qytetin e Gjilanit

Edhe sonte gjendja e ajrit e rënduar në Gjilan.
Shifrat janë mbi normat e lejuar.
12.11.2018 18:00

PM2_5 [ug/m3] = 79,76
PM10 [ug/m3] = 113,33
CO [mg/m3] = 8,12
NO2 [ug/m3] = 75,52
SO2 [ug/m3] = 35,68
O3 [ug/m3]