Punimi i studiuesit Ilir Rahimi nga Gjilani, ndër punimet ma të cituara

Studimi nga fusha psiko-sociologjike i profesorit Mr.Ilir Rahimi nga Gjilani që është përkthyer në anglisht, arabisht dhe turqisht, e tani kons.

Studimi nga fusha psiko-sociologjike i profesorit Mr.Ilir Rahimi nga Gjilani që është përkthyer në anglisht, arabisht dhe turqisht, e tani konsiderohet prej studimeve më të cituara në disa qendra kërkimore, revista e gazeta nga e gjithë bota.

Tema ‘Kosova’da din degistirmenin psiko sosyolojik etkenleri’ që është zhvilluar për nevoja të studimeve master, me të cilin ka mbrojtur titullin master shkencor në Filozofi tashmë është botuar nga universiteti në Turqi në kuadër të përmbledhjeve të temave më të mira.

Ilir Rahimi punon si mësimdhënës i Filozofisë dhe Sociologjisë në Medresenë Alauddin në Gjilan.