Takimi në mes antareve të Këshillit të Fshatit Malishevë me drejtorin e Drejtorin e Shërbimeve Publike

Në kuader të aktivitete të rregulta e Këshillit të Fahatit Malishevë shtë mbajtur takimi me Drejtorin e Shërbimeve Publike në Komunen e Gjilanit
Këshilli e fshatit Malishevë, ka mbajtur takimin e radhës me përfaqësuesit të institucioneve të ndryshme, duke punuar në përmirsimin e gjendjes në fshatin Malishevë, në aspektet të ndryshme. Kësaj radhe ka qenë i mbajtur takimi me Drejtorin e Shërbimeve Publike në Komunen e Gjilanit. Në këtë takim ishte diskutuar gjendja aktuale në fshatin Malishevë në aspektin e higjijenës dhe shërbime tjera publike, që i ofron Komuna e Gjilanit në Malishevë, si dhe mundësitë për përmirsimin e gjendjes, posaqërishtë kur është fjala për higjijenë dhe djendjes e ambijentit dhe si Komuna mundë të kontribuoj në këtë aspekt.
Antarët e Këshillit të fshatit Malishevë, jan dalë nga takimi shumë të kënaqur me ato çka u ndëgjuan nga Drejtorin e Shërbimeve Publike z. Naser Korqa, për mundësitë që mundë to realizohen nga përkrahja e Komunës me qelimin e pastrimit dhe mirëmbajten e pastërtisë në fshatin Malishevë të Gjilanit.
Ka pasur gjithashtu pajtim se do të ishte e nevojshme që të vazhdonin takimet e tilla për t’i shërbyer bashkëpunimit më të mirë dhe për të mirën e qytetareve.