Search
Thursday 4 June 2020
  • :
  • :

Autoritetet e Kosovës nuk dorëzojnë dokumentacionin lidhur me vrasjen e Oliver Ivanoviç

Prokurori i Kosovës Aleksander Ljumezi tha sot se ka prova për vrasjen e Ivanoviç:

Prokuroria për Krimin e Organizuar njoftoi sot se që nga ditët e vrasjes së Oliver Ivanoviq, 16 janar, në pritje për autoritetet e Kosovës kopje të procesverbalit të hetimit, dokumentacionin fotografik, skicon skenën, si dhe çdo informacion tjetër që mund të jetë me interes për të sqaruar veprën .

– Këto dokumente janë, pa përjashtim, i pari është bërë pas kryerjes së krimit dhe është bazë për rrjedhën e mëtejshme të procedurës. Për dijeninë e dosjes së prokurorisë është bërë, por nuk i është dorëzuar Prokurorisë për krim të organizuar – tha në një deklaratë.

Duhet të theksohet se më 26 janar 2018, i dërgoi një kërkesë për ndihmë të ndërsjellë juridike që është kërkuar më shumë prova, por jo në këtë kërkesë nuk është vepruar mbi të.

Prokuroria e Krimit të Organizuar ka bërë të ditur se më 22 janar, 25 janar dhe 29 janar ka marrë tre kërkesa për ndihmë të ndërsjellë juridike nga Ministria serbe e Drejtësisë paraqiti Zyrën e Përfaqësuesit të Posaçëm të BE-së në Prishtinë.

Pjesa më e madhe e kërkesave për ndihmë të ndërsjellë juridike kanë të bëjnë me provat për të cilat janë marrë urdhrat e gjykatës dhe procesi i blerjes kërkon një procedurë të përshtatshme që kërkon kohë, thuhet në deklaratë.

Sipas Zyrës së Prokurorisë për Krimin e Organizuar, Departamenti Special i Gjykatës së Lartë në Beograd mori urdhra të përshtatshëm që iu dërguan autoriteteve përgjegjëse për zbatimin e tyre.

– Menjëherë pas marrjes së provave dhe analizimit të tyre, provat do t’i përcillen prokurorit – shteteve të prokurorisë.

Prokurori i Kosovës Aleksander LJUMEZI tha sot se ka prova të vrasjes së Serbisë Ivanoviq ose që të mos bashkëpunuar në zbulimin e identitetit të kryerësit e vrasjes.