Search
Sunday 5 April 2020
  • :
  • :

” Bamirësia në qytetit tim “

Është bërë traditë si çdo vit njiashtu edhe këtë vit është bërë aktiviteti me temë “Bamirësia në qytetit tim”, aktivitet ky që ka qenë një përgjegjësi e madhe për ne si të rinjë.
Pjesë e këtijë aktiviteti kanë qenë të përfshira gjitha Bizneset e Komunës së Gjilanit duke filluar prej atyre me të vogla deri tek ato më të mëdha të cilat ne kuadër të këtyre Bizneseve hynë Furrat, Kafiterit, Restaurantet, Marketet e mëdha dhe të vogla, Bizneset tjera afariste, etj të cilat shprehën gadishmërinë të jenë pjesë e ketijë Vagoni humanitar. Shuma e mbledhur gjatë tër këtijë aktiviteti është 12.200€.
Sot para gjithë atyre Biznesev dhe para shumë të rinjëve të Qytetit tonë në Teatrin e Qytetit është bërë prezentimi i tërë aktiviteti 2 javor, aktivitet te cilin e prezentuan Drejtori i Organizates Ardit Jaha dhe Anetari i bordit udhëheqës të organizatës Ujmir Krasniqi, me qëllim të publikimit të listave dhe fotove të dërgimit të pakove ushqimore në ato familje për të pasur transparencë para jushë.
Ne si Organizat i faleminderojmë gjithësecilin veq e veq për kontributin e dhënë gjatë ketijë aktiviteti.
Ju faleminderit dhe mirupafshim në aktivitetet tjera.

Me respekt: “Zëri Rinor Gjilan”