Zgjedhjet Komunale 2021

Barazi për të gjitha komunitetet

Sot bashkërisht me përfaqësuesit nga Opre Roma Kosova dhe pjesëtarët e komunitetit Rom nga Gjilani nënshkruam një zotim për bashkëpunim në gjetjen e zgjidhjeve për: qasje të barabartë dhe mundësi në tregun e punës, qasje në edukim, banim dhe zhvillim të qëndrueshëm, përmirësimin e kualitetit të jetës dhe shëndetin, dhe trajtimin e qëndrimeve anti-rome e përjashtimin shoqëror.

Gjatë qeverisjes sonë për 4 vite të ardhshme do të mundohemi që të punojmë bashkë në zgjidhjen e sa më shumë problemeve nga ato që i diskutuam sot.

Numri 144 është për të gjitha komunitetet, shtresat, e moshat.

Shiko tekstin me te zgjeruar

Related Articles

Back to top button
Close