Zgjedhjet Komunale 2021

Kandidati i pavarur Gani Neziri, kërkon votën nga simpatizantët e PDK-së!

𝘛ë 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘬𝘵𝘶𝘢𝘳 𝘢𝘯ë𝘵𝘢𝘳ë 𝘵ë 𝘴𝘪𝘯𝘲𝘦𝘳𝘵ë 𝘵ë 𝘗𝘋𝘒-𝘴ë!

𝘑𝘶 𝘲ë 𝘯𝘥𝘫𝘦𝘩𝘦𝘯𝘪 𝘗𝘋𝘒 𝘮𝘦 𝘴𝘩𝘱𝘪𝘳𝘵, 𝘮𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘫𝘦 𝘦 𝘮𝘦 𝘻𝘦𝘮ë𝘳, 𝘴𝘪 𝘶𝘯ë.
𝘑𝘶 𝘲ë 𝘯𝘶𝘬 𝘬𝘦𝘯𝘪 𝘢𝘴𝘯𝘫ë 𝘣𝘢𝘳𝘳ë 𝘩𝘪𝘱𝘰𝘵𝘦𝘬𝘦 𝘱ë𝘳 ë𝘯𝘥ë𝘳𝘳𝘢𝘵 𝘦 𝘷𝘫𝘦𝘵𝘳𝘢 𝘵ë 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴ë 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘬𝘳𝘢𝘵𝘪𝘬𝘦 𝘵ë 𝘒𝘰𝘴𝘰𝘷ë𝘴.
𝘙𝘫𝘦𝘥𝘩𝘪𝘮𝘪𝘴𝘩𝘵, 𝘑𝘶 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘦𝘭𝘶𝘦𝘴𝘪𝘵 𝘦 𝘴𝘢𝘫, 𝘱ë𝘳𝘬𝘢𝘵ë𝘴𝘪𝘴𝘩𝘵, 𝘧ë𝘮𝘪𝘫ë𝘵 𝘵𝘶𝘢𝘫 𝘴𝘪 𝘗𝘋𝘒-𝘪𝘴𝘵 𝘵ë 𝘳𝘪𝘯𝘫ë.

𝘕𝘥𝘫𝘦𝘩𝘦𝘮 𝘮𝘦 𝘣𝘰𝘳𝘨𝘫 𝘯𝘥𝘢𝘫 𝘫𝘶𝘴𝘩 𝘱ë𝘳 𝘵’𝘫𝘶 𝘥𝘩ë𝘯ë 𝘯𝘫ë 𝘴𝘩𝘦𝘮𝘣𝘶𝘭𝘭-𝘴𝘩𝘱𝘫𝘦𝘨𝘶𝘦𝘴 𝘬𝘰𝘯𝘬𝘳𝘦𝘵 𝘭𝘪𝘥𝘩𝘶𝘳 𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘵𝘺𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘵𝘪𝘮 𝘱ë𝘳 “𝘪𝘬𝘫𝘦𝘯” 𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘢 𝘴𝘪 𝘯𝘫ë 𝘗𝘋𝘒-𝘪𝘴𝘵 𝘪 𝘷𝘫𝘦𝘵ë𝘳 𝘦 𝘮𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘻𝘩 𝘵ë 𝘨𝘫𝘢𝘵ë.
𝘐𝘴𝘩𝘵𝘦 𝘬𝘫𝘰 𝘯𝘫ë 𝘬𝘶𝘯𝘥ë𝘳𝘷𝘭𝘦𝘳ë 𝘦 𝘢𝘳𝘥𝘩𝘫𝘦𝘴 𝘴ë 𝘵ë 𝘵𝘫𝘦𝘳ë𝘷𝘦 𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘵ë 𝘦 𝘵𝘫𝘦𝘳𝘢 𝘯ë 𝘗𝘋𝘒 𝘥𝘩𝘦 𝘱ë𝘳𝘱𝘫𝘦𝘬𝘫𝘢 𝘦 𝘵𝘺𝘳𝘦 𝘱ë𝘳 𝘵’𝘪 𝘯𝘥ë𝘳𝘳𝘶𝘢𝘳 𝘬𝘢𝘩𝘫𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬𝘦 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴ë.
𝘍𝘢𝘵𝘬𝘦𝘲ë𝘴𝘪𝘴𝘩𝘵 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘫𝘢 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘵ë𝘯. 𝘕𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘺𝘳𝘶𝘢𝘯 𝘲ë 𝘵ë 𝘪𝘬𝘪𝘮 𝘯𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘦𝘭𝘶𝘦𝘴𝘪𝘵 𝘯𝘫ë 𝘯𝘨𝘢 𝘯𝘫ë.
𝘘ë 𝘯𝘨𝘢 𝘬𝘰𝘩𝘢 𝘬𝘶𝘳 𝘦𝘳𝘥𝘩ë𝘯 𝘢𝘵𝘢, 𝘗𝘋𝘒 𝘷𝘢𝘻𝘩𝘥𝘰𝘯 𝘵ë 𝘣𝘪𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘩𝘵ë 𝘦 𝘮ë 𝘱𝘰𝘴𝘩𝘵ë.

𝘒𝘫𝘰 𝘪𝘴𝘩𝘵𝘦 𝘬𝘳𝘦𝘫𝘵 𝘯𝘫ë𝘴𝘰𝘫, 𝘴𝘪𝘬𝘶𝘳 𝘲ë; 𝘬𝘶𝘳 𝘯𝘫ë 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳 𝘯𝘨𝘢 𝘒𝘰𝘴𝘰𝘷𝘢 𝘴𝘩𝘬𝘰𝘯 𝘯ë 𝘎𝘫𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘪, 𝘪 𝘳𝘳𝘦𝘨𝘶𝘭𝘭𝘰𝘯 𝘥𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵 𝘫𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘬𝘦 (𝘭𝘦𝘵𝘳𝘢𝘵) 𝘥𝘩𝘦 𝘣ë𝘩𝘦𝘵 𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘢𝘴 𝘪 𝘎𝘫𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘪𝘴ë. 𝘗𝘰𝘳, 𝘨𝘫𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯 𝘪 𝘷ë𝘳𝘵𝘦𝘵ë 𝘯𝘶𝘬 𝘮𝘶𝘯𝘥 𝘵ë 𝘣ë𝘩𝘦𝘵 𝘬𝘶𝘳𝘳ë, 𝘴𝘦𝘱𝘴𝘦 𝘬𝘢 𝘵𝘫𝘦𝘵ë𝘳 𝘈𝘋𝘕.

Pra, nuk mund të jenë më PDK-ist se unë ata që erdhën më vonë nga parti të 𝘵𝘫𝘦𝘳𝘢 𝘯ë 𝘗𝘋𝘒, edhepse i kanë “ndreqë letrat”!

𝘜𝘯ë 𝘶 𝘱𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘬𝘰𝘳𝘥𝘶𝘢𝘳 𝘲ë 𝘵’𝘪 𝘮𝘪𝘳ë𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘮 𝘯ë 𝘮𝘦𝘴𝘪𝘯 𝘵𝘰𝘯ë 𝘱𝘰𝘳, 𝘫𝘰 𝘵’𝘪 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴𝘪𝘮 𝘯ë 𝘬𝘳𝘺𝘦 𝘵ë 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴ë.
𝘗𝘳𝘢𝘯𝘥𝘢𝘫, 𝘯𝘶𝘬 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘢 𝘵ë 𝘱ë𝘳𝘣𝘢𝘭𝘭𝘰𝘫 𝘧𝘢𝘬𝘵𝘪𝘯 𝘲ë 𝘜𝘯ë 𝘵ë 𝘳𝘳𝘦𝘴𝘩𝘵𝘰𝘩𝘦𝘮 𝘱𝘳𝘢𝘱𝘢 𝘵𝘺𝘳𝘦. 𝘗𝘳𝘢𝘯𝘥𝘢𝘫, 𝘬ë𝘳𝘬𝘰𝘫 𝘮𝘪𝘳ë𝘬𝘶𝘱𝘵𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘵𝘶𝘢𝘫 𝘮𝘪𝘲ë𝘴𝘰𝘳𝘦!
𝘗𝘳𝘢𝘯𝘥𝘢𝘫, 𝘮𝘣ë𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘶𝘳 𝘮𝘣𝘪 𝘴𝘩𝘱𝘫𝘦𝘨𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘮ë𝘭𝘢𝘳𝘵𝘴𝘩𝘬𝘳𝘶𝘢𝘳,
𝗞𝗘𝗥𝗞𝗢𝗝 𝗩𝗢𝗧𝗘𝗡 𝗧𝗨𝗔𝗝 𝗣𝗘𝗥 𝗞𝗥𝗬𝗘𝗧𝗔𝗥 𝗧𝗘 𝗞𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗘 𝗚𝗝𝗜𝗟𝗔𝗡𝗜𝗧
𝓥𝓸𝓽𝓸𝓷𝓲 𝓮𝓶𝓻𝓲𝓷 𝓽𝓲𝓶 – 𝗚𝗮𝗻𝗶 𝗡𝗲𝘇𝗶𝗿𝗶 𝟭𝟳𝟮

Shiko tekstin me te zgjeruar

Related Articles

Back to top button
Close