Zgjedhjet Komunale 2021

Përmes Zonës Ekonomike do të ofrohen kushte më të mira për të gjitha bizneset

Përmirësim i kushteve për zgjerimin e bizneseve dhe motivimi i të rinjve për punë. Këto ishin disa nga pikat për të cilat diskutuam gjatë vizitës së një pike të shitjes së mishtores Gazi.

Përmes themelimit të zonës ekonomike, për bizneset me traditë si mishtorja Gazi, do të ofrohet mbështetje për prodhimin e produkteve që do të mund të plasohen edhe në tregje jashtë Kosovës.

Numri #144 është për të gjitha bizneset.

Shiko tekstin me te zgjeruar

Related Articles

Back to top button
Close